#ADRENALINPARKNS

#ADRENALINPARKNS

Radno vreme:
radnim danom 12-21h
vikendom 10-21h
Obavezne rezervacije na broj: 069 5043070
Ulica: Ćirila i Metodija 94, Telep, Novi Sad

Radno vreme:
RADNIM DANOM: 12-21h
VIKENDOM 10-21
Obavezne rezervacije na broj: 069 5043070
Ulica: Ćirila i Metodija 94, Telep, Novi Sad